Beantwoording Kamervragen Startnotitie NPLG en Kamerbrief ‘perspectieven agrarische ondernemers’

De 210 feitelijke vragen die de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 15 juni jl. heeft gesteld over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied zijn door het ministerie van LNV in recordtijd beantwoord in een document van maar liefst 96 kantjes.

Verder zijn ook de 75 feitelijke vragen die de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 15 juni jl. heeft gesteld over de Kamerbrief ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’ beantwoord in een document van ‘slechts’ 29 kantjes.