Bespreekpunten pilots kringlooplandbouw

Doel van deze ronde pilots is onder andere om de beleidsontwikkeling en -implementatie te voeden. Het ministerie van LNV is dan ook benieuwd naar de eindresultaten van de pilots. Echter, óók tijdens de uitvoering worden natuurlijk al ervaringen en inzichten opgedaan die interessant en nuttig zijn om te delen met beleidsmakers. Daarmee hoeft niet gewacht te worden tot na de afronding van de pilots.

Vanuit een aantal van de pilots die actief zijn op het vlak van kringlooplandbouw is een agenda met bespreekpunten opgesteld, gebaseerd op de ervaringen en inzichten tot nu toe. Via het koepelproject is deze agenda onder de aandacht gebracht bij het ministerie van LNV, met het verzoek om de relevante beleidsmensen voor deze bespreekpunten aan de pilots te koppelen. Dat wordt nu opgepakt door onze contactpersoon bij het ministerie. Vervolgens zullen er gesprekken worden ingepland om de agenda gezamenlijk te bespreken.

Onderstaand kunnen jullie de agenda met gespreksonderwerpen voor het thema kringlooplandbouw inzien. Deze agenda zal nog uitgebreid worden op basis van de verdere ervaringen vanuit de pilots.

Heeft jullie kringlooplandbouwpilot nog aanvullingen of wil je met je pilot deelnemen aan de nog te plannen gesprekken met het ministerie: neem dan contact op met Wouter Rozendaal (wrozendaal@aequator.nl | 06 26518693).