Nieuwe versie Uitvoeringsregeling GLB 2023

Op 8 november 2022 is de Uitvoeringsregeling GLB 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. In deze Uitvoeringsregeling zijn belangrijke details met betrekking tot de uitvoering van het NSP vastgelegd, zoals:

  • relevante definities;
  • de omschrijving van de goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s);
  • de omschrijving van de eco-activiteiten;
  • het sanctiebeleid.

Aangezien er nog enkele foutjes in de tekst bleken te staan, is er op 9 november een nieuwe versie gepubliceerd.