Definitieve samenwerkingsregeling veenweiden & N2000

UPDATE 1 november 2023: vandaag is de regeling officieel gepubliceerd in de Staatscourant.

De definitieve tekst van de samenwerkingsregeling veenweiden en overgangsgebieden N2000 is gereed, zie onderstaand:

Hierbij ook de link naar het bijbehorende WUR-rapport ‘Uitwerking methodiek vergoeding beheermaatregel extensivering’, waarnaar wordt verwezen in de toelichting op de regeling.

Zie ook dit eerdere bericht met toelichtende presentaties.