Doorrekening concept samenwerkingsregeling N2000

In de GLB-pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel‘ wordt samengewerkt met boeren rond 3 N2000-gebieden aan bedrijfsplannen met verschillende scenario’s voor verdienmodellen.

Voor 11 bedrijven die in de pilot meedoen, heeft CLM een doorrekening gemaakt voor extensivering volgens de nieuwe samenwerkingsregeling. Kort samengevat luidt de conclusie dat – als de regeling juist ge├»nterpreteerd is – dat deze waarschijnlijk maar toegankelijk is voor een kleine groep al vrij extensieve boeren.

Het rapport is met het ministerie van LNV gedeeld, met de vraag of bovenstaande conclusie klopt en het aanbod vanuit de pilot om hierover verder in gesprek te gaan.

Meer info via glbpilot@collectiefnoordwestoverijssel.nl