Eindrapportage pilot ‘Boeren nabij Natura 2000-gebieden Overijssel’

De pilot ‘Boeren nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ heeft de eindrapportage opgeleverd, met als bonus een informatief filmpje over de pilot en de resultaten 👇

De samenvatting van de eindrapportage, met de lessen uit de pilot, is onderstaand te vinden. Klik hier voor de hele eindrapportage.

Zie ook deze nieuwsberichten:

Bron: deze site van een van de deelnemende collectieven