Eindsymposium ‘Vooruit boeren op water en veen’

De GLB-pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’ heeft de afgelopen 2 jaar (2022 en 2023) waardevolle informatie opgeleverd. De resultaten presenteren zij op dinsdag 27 februari 2024 en jullie zijn van harte uitgenodigd.