GLB-magazine pilot ‘Biologisch & het nieuwe GLB’

De pilot ‘Biologisch en het nieuwe GLB heeft een magazine uitgebracht met daarin een overzicht van de resultaten. In het magazine lees je meer over:

  • hoeveel GLB geld gaat er naar bio?
  • wat kun je met bufferstroken langs waterlopen?
  • cranberry’s: kansen voor natte teelten
  • biodiversiteit verhogen door ecologisch slootschonen
  • biologisch vlasteelt, gewas van de toekomst?
  • … en nog veel meer!

Je kunt het magazine vinden op deze pagina.