Kamervragen GLB-NSP

Op 1 juli zijn er diverse Kamervragen gesteld naar aanleiding van de Kamerbrief (met bijlagen) over wijzigingen van het Nationaal Strategisch Plan van 17 juni jl..

De vragen hebben o.a. betrekking op:
– de resultaatsindicatoren in het NSP (er zijn er 94 toegevoegd)
– de monitoring van die resultaatsindicatoren
– de deelnamevoorwaarden
– het koppelen van extra nationaal geld aan het NSP
– het toevoegen van extra eco-activiteiten in de eco-regeling per 2023
– het inzetten van de eco-regeling als verdienmodel voor landschapsbeheer
– de complexiteit van het samenspel tussen conditionaliteiten, eco-regeling en het ANLb en het voorkomen van averechtse effecten
– de invulling van GLMC8: de eis van 4% niet-productief areaal

Zie hier de gestelde vragen én de antwoorden.