Landelijke eindrapportage + poster met 10 aanbevelingen

De landelijke eindrapportage, met daarin de rode draden uit de bevindingen tot dusver van alle 22 pilots ’toekomstbestendige landbouw’, is ingediend bij LNV en RVO 🥳. Uit de eindrapportage hebben we 10 aanbevelingen gedestilleerd; daar hebben we een poster van gemaakt. Zie de downloadlinks hieronder.

Het eindsymposium op 23/4

Ruim 100 mensen vanuit beleid, agrarische collectieven, LTO, adviesbureaus en kennisinstellingen waren op dinsdagmiddag 23 april aanwezig om de resultaten van de 22 pilots ‘toekomstbestendige landbouw’ met elkaar te bespreken. Tijdens het eindsymposium zijn de rode draden uit de bevindingen van de pilots toegelicht en bediscussieerd in een panelgesprek tussen LNV, provincies, BoerenNatuur en LTO. Een (visueel) verslag van het eindsymposium volgt nog. Op de website van het landbouwvakblad Agraaf (en Veldpost) is dit artikel gepubliceerd over het eindsymposium.

Downloadlinks

De eindrapportage is hier te vinden; en de poster met 10 aanbevelingen hier.

Onderstaand de presentatie die tijdens het eindsymposium is gegeven: