Resultaten pilot puntensysteem eco-regeling

De pilot ‘Naar een puntensysteem voor de eco-regeling’ is afgerond! De pilot levert een groot aantal aanbevelingen voor een doelmatiger eco-regeling die tegelijk op meer draagvlak onder agrariĆ«rs kan rekenen. Meer prestatieprikkels, meer maatwerk op gebieds- en bedrijfsniveau en meer draagvlak leiden samen tot een groter vergroeningseffect van de regeling.

Op de website van de pilot zijn de eindrapportage en de publiekssamenvatting te vinden.

Zie ook dit nieuwsbericht van Nieuwe Oogst:

“Meer prestatieprikkels, meer maatwerk op gebieds- en bedrijfsniveau en meer draagvlak leiden tot een groter effect van ecoregelingen. Dat blijkt uit een pilot in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Groningen. In de pilot ‘Naar een puntensysteem voor de ecoregeling’ werd een eigen ecoregeling ontwikkeld die virtueel werd getest op ruim tachtig bedrijven. In plaats van de bestaande 25 eco-activiteiten werd voor 45 activiteiten onderzocht hoe agrariĆ«rs zouden kiezen. Een groot deel van de maatregelen werd vervolgens in de praktijk getoetst op praktische inpasbaarheid en controleerbaarheid.”

“De beloning in het pilotproject was in tegenstelling tot het huidige systeem dat is gebaseerd op kosten van de activiteiten, gebaseerd op de maatschappelijke waardering daarvan. Ook werd de puntentoekenning geregionaliseerd: hoe urgenter de gebiedsopgave, hoe hoger het aantal punten.”

“De pilot heeft volgens de initiatiefnemers een groot aantal aanbevelingen opgeleverd om het maatregelmenu te verbreden en de vergroeningswinst te verhogen. Maar het succes van de regeling is niet alleen afhankelijk van de geboden maatregelen, stellen de organisaties. ‘In het toewerken naar een verbeterde ecoregeling in 2028 moeten we hard werken aan wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking. Hiermee is met deze pilot een voorzichtige stap gezet. Hoewel de ecoregeling het afgelopen jaar veel stof heeft doen opwaaien, blijkt uit de pilot ook dat er binnen de sector volop bereidheid is om mee te denken over de doorontwikkeling van de regeling. Omdat draagvlak en doelmatigheid hand in hand gaan, is het cruciaal dat deze animo wordt benut.’”

Voor meer informatie:

Walter Menkveld, 06 25341881 of w.menkveld@waterlandendijken.nl.