Resultaten praktijktoets Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

Het derde en laatste rapport van de PPS Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) is gepubliceerd. Dit rapport bevat de resultaten van de praktijktoets die is uitgevoerd. Voor deze praktijktoets zijn in 2022 de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) van de BMA berekend voor 16 akkerbouwbedrijven.

De link naar dit rapport en naar de overige rapporten.