RVO-webinar subsidieregeling extensivering 6 mrt a.s.

Op woensdag 6 maart van 14:00- 15:30 uur zullen medewerkers van het ministerie van LNV en RVO via een webinar de subsidie voor extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden toelichten, die volgens de huidige planning per 1 mei a.s. wordt opengesteld. Deze subsidie is onderdeel van de subsidieregeling ‘samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overganggebieden’.

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden waarin agrariƫrs samenwerken met bijvoorbeeld andere agrariƫrs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. Zie voor de voorwaarden deze RVO-pagina.

Tijdens het webinar wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen:

  • wat houdt deze subsidie in?
  • wat willen we met deze subsidie bereiken?
  • wie kunnen deze subsidies aanvragen?
  • welke gegevens zijn nodig voor een goede aanvraag?

Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden kan via deze link.