RVO-webinar subsidieregeling veenweiden 14 mrt a.s.

Op donderdag 14 maart van 14:00- 15:30 uur zullen medewerkers van het ministerie van LNV en RVO via een webinar de subsidie voor het verhogen van de grondwaterstand en extensivering in veenweidegebieden toelichten, die volgens de huidige planning per 1 mei a.s. wordt opengesteld. Deze subsidie is onderdeel van de subsidieregeling ‘samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overganggebieden’.

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden waarin agrariërs samenwerken met bijvoorbeeld andere agrariërs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. Zie voor de voorwaarden deze RVO-pagina.

Tijdens het webinar wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen:

  • wat houdt deze subsidie in?
  • wat willen we met deze subsidie bereiken?
  • wie kunnen deze subsidies aanvragen?
  • welke gegevens zijn nodig voor een goede aanvraag?

Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden kan via deze link.