Ter info: vezelgewas als extra eco-activiteit per 2023

Voor de zomer heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de teelt van vezelgewassen toe te voegen aan de eco-regeling. Ook vanuit de provincies is deze wens naar voren gebracht.

Naar aanleiding daarvan wordt al per 2023 de eco-activiteit ‘vezelgewas’ toegevoegd aan het keuzemenu van de eco-regeling. LNV en RVO zijn de precieze invulling/voorwaarden van deze eco-activiteit nog aan het uitwerken. Naar verwachting krijgt deze eco-activiteit een vergelijkbare waarde als eco-activiteit ‘rustgewas’.

Deze extra eco-activiteit zit voorlopig nog niet in de simulatietool, maar wordt opgenomen in de definitieve versie van de simulatietool die als het goed is per 1 oktober a.s. beschikbaar komt.