Uitvoeringsregeling GLB 2023 v4

De nieuwste versie van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 is recent gepubliceerd. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:

Conditionaliteiten
  • bij GLMC6 is spontane opkomst ook toegestaan;
  • voor het GLB wordt nu dezelfde lijst voor rustgewassen (GLMC7) gehanteerd als voor de mestwetgeving.
Eco-regeling
  • de eco-activiteit ‘dag en nacht weiden’ mag tot uiterlijk 1 oktober 2023 gewijzigd worden in eco-activiteit ‘overdag weiden’;
  • in 2023 mogen alle eco-activiteiten, behalve groene braak, uitgevoerd worden op een bufferstrook doen;
  • voor eco-activiteiten ‘grasland met kruiden’ en ‘bufferstrook met kruiden’ is de periode waarin de bedekking zichtbaar moet zijn gewijzigd van 1 juni tot 1 oktober, in plaats van 1 april tot 1 oktober;
  • voor de eco-activiteiten die betrekking hebben op verlengde weidegang is een certificeringsschema toegevoegd om de activiteit beter te kunnen controleren. Zie deze wijzigingsregeling.

Zie voor alle wijzigingen deze RVO-site en deze officiële wijzigingsregeling.