Veldbezoeken pilot ‘Biologisch in Ontwikkeling’

In onze pilot lopen onze biologische boeren regelmatig tegen het feit aan dat hun biologische bedrijfsvoering, hun innovaties (zoals strokenteelt of andere eco-activiteiten) en de regels die voortkomen uit het GLB met elkaar knellen. De veldbezoeken die wij organiseren gaan hier op in.

Onderstaand alvast een voorproefje van de veldbezoeken 👇. Aanmelden kan via deze link.

Vezelgewassen – biologisch als meerwaarde

26 juni 2023 19:30 – Kloetinge, Zeeland

Eén van de eco-activiteiten is het telen van een vezelgewas. Biologisch akkerbouwer Dick Harinck verbouwt al een aantal jaar het vezelgewas vlas. Vlas kan gebruikt worden als alternatief bouwmateriaal maar is ook geschikt om linnen van te maken. Dick heeft een goede werkrelatie met zijn afnemer die hoge eisen stelt aan de vlaskwaliteit en de biologische teelt als meerwaarde ziet. Bij het telen van vlas is onkruidbeheersing een aandachtspunt. Hoe pakt Dick dit aan en waar zijn nog verbetermogelijkheden? We bespreken ook de knelpunten die GLB wetgeving met zich mee brengt voor de biologische akkerbouw op klei.

Biodiversiteit in een open landschap, hoe dan?

12 juli 2023 middag – Biddinghuizen, Flevoland

Eén van de doelen van het GLB is het vergroten van biodiversiteit. Via ANLb en ook de voorwaarden van het GLB wordt op diverse manieren biodiversiteit gestimuleerd. In het beschermde open landschap van de Flevopolders staan hiermee boeren voor een uitdaging. Zij hebben allerlei ideeën om biodiversiteit op het bedrijf te vergroten en te verbreden, maar lopen tegen regels aan. Welke oplossingen kunnen hiervoor gevonden worden?

Biologische strokenteelt, een gouden combinatie?

18 juli 2023 middag – Musselkanaal, Groningen

Het nieuwe GLB stimuleert zowel biologisch als strokenteelt via de eco-regelingen. Jaap en Christien Dun verbouwen in het Groningse Musselkanaal hun biologische producten in stroken en combineren daarmee beide activiteiten. Tegelijkertijd lopen zij hierbij tegen allerlei knelpunten aan die voortkomen uit de voorwaarden van het GLB. Tijdens het veldbezoek gaan we in gesprek over de voor- en nadelen van het telen van biologische gewassen in stroken. Ook gaan we op zoek naar oplossingen voor de problemen die biologische boeren ervaren bij deelname aan het GLB.

Ecologisch slootschonen in het veenweidegebied

6 september 2023 13:30 – Idzega, Friesland

Klaas Oevering houdt zijn biologisch melkvee op veenweide met verhoogd waterpeil. Naast de vele weidevogels op zijn bedrijf en een gezonde veestapel vindt Klaas het belangrijk om zijn sloten op een ecologische manier te schonen. Hiermee vergroot hij de biodiversiteit aan flora en fauna in het water. Daarnaast loopt hij als melkveehouder tegen de voorwaarden van het GLB aan. Bufferstroken hanteren in het veenweidegebied zijn ingewikkeld en voegen wat hem betreft weinig toe aan de kwaliteit van het water in zijn sloten.

Meer info over de pilot?

Zie deze website.