Vergelijking KPI-initiatieven

Op verzoek van LNV hebben de onderzoekers van het KPI-kennisconsortium een vergelijking gemaakt van meerdere KPI-initiatieven die in de afgelopen jaren zijn ontstaan vanuit ketenpartijen en overheden. Denk aan de biodiversiteitsmonitor voor melkveehouder en akkerbouw (BMM en BMA), maar bijvoorbeeld ook aan duurzaamheidsprogramma’s vanuit de Rabobank en Friesland Campina. Deze vergelijkingstabel is aangevuld met een algemene toelichting en de laatste inzichten over de werking van de systematiek.

Doel van het KPI-K project is om een KPI-set te ontwikkelen die als basis kan dienen voor gebruik door meerdere partijen (overheden, bedrijfsleven, andere maatschappelijke organisaties) en meerdere landbouwsectoren. Daarom is het belangrijk dat deze verschillende initiatieven in de komende jaren meer naar elkaar toe gaan groeien.

Bron: dit nieuwsbericht van boerenkpi.nl

Downloadlink vergelijking KPI-initiatieven

Zie ook deze presentatie van LNV over KPI-K en stoffenbalans