Voorlopige tarieven basispremie en eco-premie bekend

UPDATE: Inmiddels heeft een woordvoerder van de Europese Commissie aangegeven dat de Commissie “welwillend tegenover het plan staat om het budget voor de eco-regeling uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aan te vullen uit de Nederlandse schatkist” (bron: Nieuwe Oogst 👉https://lnkd.in/dnaZREbZ)

UPDATE: Gezien de ontstane commotie heeft het ministerie van LNV laten weten dat zij een minimale basispremie van €207 garanderen. Eerst wordt er een voorlopige betaling van €150 gedaan, en bij de definitieve uitbetaling volgt dan het resterende bedrag. Ook is bekend gemaakt dat er uiteindelijk €54 zal worden betaald als extra betaling voor de eerste 40 hectare.

De voorlopige tarieven van de basispremie en eco-premie zijn bekend gemaakt op deze RVO-pagina:

  • het voorlopige tarief per hectare voor de basispremie is €150 (i.p.v. 220)
  • voor de extra betaling voor de eerste 40 hectare is het voorlopige tarief €46 (i.p.v. 54)
  • de voorlopige tarieven per hectare van de eco-regeling zijn: brons €44 (i.p.v. 60), zilver €74 (i.p.v. 100) en goud €148 (i.p.v. 200)

Volgens LNV zijn dit ‘absolute minimum bedragen’. De definitieve hoogte van de eco-premie voor brons, zilver en goud wordt deze maand berekend op basis van de definitieve gecombineerde opgaven, die uiterlijk op 30 november moesten zijn ingediend.

Over de uitbetaling geeft RVO het volgende aan: “ons doel is dat 95% van de boeren in december 2023 een betaling krijgt voor de basispremie en de extra betaling voor de eerste 40 hectare. Dit is een betaling met de voorlopige tarieven. De definitieve uitbetaling van de basispremie krijgt u in het voorjaar van 2024.”

De eco-premie wordt dus pas in 2024 uitbetaald.

Zie voor meer informatie ook deze publicatie in de Staatscourant.