Vooruitblik wijzigingen eco-regeling 2024

RVO heeft inmiddels deze webpagina gepubliceerd met een ‘vooruitblik’ op het GLB per 2024. Op die pagina is in ieder geval alvast wat informatie te vinden over de geplande wijzigingen van de eco-regeling, zoals de nieuwe gewaslijst en een overzichten met de geactualiseerde punten en waarden van de eco-activiteiten. Nog niet alles is bekend helaas.

Vanaf 1 oktober zal RVO de communicatie gaan intensiveren; dan worden de teksten van de website aangepast, zullen er nieuwsberichten, artikelen, blogs en eventueel nog wat video’s gepubliceerd worden. Op verzoek geeft RVO ook voorlichting in het land.

Wat betreft de online simulatietool: die wordt waarschijnlijk pas per 1 december geactualiseerd. Dat wil zeggen: de nieuwe eco-activiteiten worden eraan toegevoegd, net als de aangepaste punten en waarden (voor zover van toepassing). Maar de simulatietool wordt helaas niet verbeterd qua gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit, ondanks pleidooien vanuit ons en andere partijen.